Sağlıklı Atıştırmalıklar Şimdi Bugüne Özel İndirimlerle!

Kişisel Verilerin Korunması ve Aydınlatma Metni

İşbu bilgilendirme ve aydınlatma duyurusu 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” (KVKK) 10. maddesi gereği hazırlanmış olup, bu beyan; kişisel verilerinizin işlenmesine ve aktarılmasına ilişkin yöntem, amaç, hukuki sebepleri içermektedir. Aynı zamanda kişisel verilerinizin korunmasına ilişkin haklarınız hakkında Veri Sorumlusu sıfatıyla www.furdey.com internet sitesi/siteleri aracılığıyla tarafınızı aydınlatma ve bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.

Kişisel Verilerin Kapsamı

Kurumumuzla yürüttüğünüz iş ilişkisi ve öğrenim süreçlerinizde; kişisel verilerinizin güvenliği ve özel hayatın gizliliği ilkesi, bu ilişkinin tesisiyle başlayan öncelikli çalışma prensiplerimizdendir. Mevzuat, altyapı ve diğer ürün geliştirme çalışmalarımızda bu konu bizim için büyük önem arz etmektedir ve yapısal planlamalara dâhil edilmektedir. Kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin ve kişisel verilerin korunması amacıyla düzenlenen KVKK uyarınca; bir kişinin kimlik, iletişim, adres, yaş, boy, kilo ve cinsiyetine ilişkin bilgileri, hizmet verdiğimiz tüm ürünlere erişimde kullandığı yöntemlere ilişkin bilgiler, genel merkezimiz ve merkez dışı örgütlerimizdeki kamera/ telefon kayıtlarındaki ses ve/veya görüntü tipi bilgiler; müşterilerimiz ile imzalanan çerçeve sözleşmeler kapsamındaki işlemler sonucu edinilen -mevzuatın zorunlu kıldığı, müşteriyi tanıma kuralı kapsamında- müşterinin kimliğini belirleyici veya belirlenebilir hale getirmeye yarayan her türlü bilgi ve belge, kişisel veri kapsamındadır.

Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Kişisel verileriniz, Formena Yiy. İç. Gıda Hiz. San. ve Tic.A.Ş.’nin (bundan sonra kısaca “Formena” olarak anılacaktır.) sunduğu her bir ürün ve hizmetten sizleri faydalandırmak üzere gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması; Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilebilmesi; bu ürün veya hizmet özelinde, müşterimiz olarak sizinle hukuki / ticari ilişki kurulabilmesi ve imzalanan sözleşme gereklerinin yerine getirilebilmesi; size hitab eden ürün gruplarının tespit edilebilmesi, ihtiyaçlarınıza yönelik geliştirme yapılabilmesi; yasalar ile belirlenmiş/sınırlanmış amaçlar dâhilinde size öneriler getirilebilmesi; aldığınız/alacağınız ürün ve hizmete ilişkin iletişim kurulabilmesi, ayrıca -bu konuda izin vermiş olmanız durumunda- pazarlama faaliyetlerinde kullanılabilmesi; ürün/hizmet teklifi, modelleme, raporlama; Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, şirketimiz mevcut veya yeni ürün çalışmaları ile potansiyel müşteri tespiti vb. amaçlarla, faaliyetleri kapsamında, 6698 sayılı Kanun’da belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Toplanması

Kişisel verileriniz beyanlarınız üzere; genel merkezimiz, tüm mobil uygulamalarımız, elektronik işlem platformları, web siteleri üzerinden yapılmış olan başvurular, sosyal medya, müşteri temsilcilerimizin ziyaret ve görüşmeleri, SMS kanalları, direkt satış ekiplerine yapılan yazılı/dijital başvurular ile şirketimizin müşterileri ile iş ilişkileri nedeniyle iletişime geçtiği veya ileride iletişime geçebileceği diğer kanallar vasıtasıyla toplanmakta ve ilgili mevzuat gereğince kanuni süreler içerisinde saklanmaktadır.

Kurumumuzun faaliyetini sürdürmesi için zorunlu olarak tesis edilmiş sözleşmeler kapsamında ve yasal düzenlemelerde belirtilen şartlarda işlenmesinin yükümlülükler gereği zorunlu olduğu veya Formena’nın meşru menfaatleri için işlenmesi gerekli olan kişisel verileriniz temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla Veri Sorumlusu sıfatıyla açık rızanızın temin edilmesi ile toplanmakta ve işlenmektedir.

Güvenlik Önlemleri

6698 sayılı KVKK kapsamında Veri Sorumlusu olan Formena, yemek servis hizmeti almak / ürün-bilgi temin etmek üzere şirketimize bildirdiğiniz veya Şirketimizce çeşitli kanallar üzerinden temin edilen kişisel verilerinizi işlemektedir. Bununla birlikte, kişisel verilerinizi paylaşmaksızın www.formena.com’u istediğiniz periyodda ziyaret edebilirsiniz. Web sitelerimizi ziyaretiniz sırasında kişisel verileriniz, ancak sizin bilginiz dâhilinde temin edilmektedir. Sizin onayınız sonucunda kayıt altına alınan kişisel verileriniz; hukuka aykırı şekilde işlenmesine engel olacak şekilde Formena tarafından teknolojik gelişmelere ve ihtiyaçlara en uygun güvenlik yöntemleri ve teknik tedbirler ile koruma altına alınmaktır.

Üçüncü Kişilerle Paylaşma

Yasal düzenlemelerde yer alan -kimlik, adres gibi erişim bilgilerini tespite ve yasal süreler dâhilinde saklanmasına ilişkin- düzenlemeler ile yasal otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uyum gereği; Formena tarafından, kişisel veriler Veri Sorumlusu sıfatıyla ve KVKK'da sayılan şekillerde kaydedilmekte, depolanmakta, korunmakta, sınıflandırılmakta, güncellenmekte ve yasal sınırlar dahilinde 3. kişiler ile paylaşılabilmektedir.

Formena nezdindeki kişisel verileriniz yasal olarak aktarılması gereken idari ve resmi makamlara, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, mevzuatın izin verdiği hallerde şirketimize destek hizmeti veren veya hizmet alınan yurt içi üçüncü kişilere, bağımsız denetim şirketlerine, kanunlar uyarınca bilgi aktarımına izin verilen kuruluşlara, müşteri bilgilerini istemeye kanunen yetkili Resmi mercilere ve tüzel kişilere -hukuki zorunluluklar nedeniyle ve yasal sınırlamalar çerçevesinde- aktarılabilecektir.

Kişisel Verilere İlişkin Haklarınız

KVKK 11. Maddesi gereğince, kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini sorma, işlenmişse bilgi talep etme, işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurtdışında aktarıldığı 3. kişileri öğrenme, kişisel verilerin -eksik / yanlış işlenmişse- düzeltilmesini isteme, bu düzeltme işleminin bilginin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, yasal sınırlar hariç olmak üzere, kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini/ yok edilmesini isteme, aktarıldığı 3. kişilere silinme/yok edilme talebinizin bildirilmesini isteme, münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip bulunmaktasınız.

KVKK Formunu İndirmek İçin Tıklayınız

Error!

Cluse La Boheme Rose Gold

₺60.00 ₺45.00-25%

Color: Green

  • Green
  • Grey
  • Blue

Size: XS

  • XS
  • S
  • M
View full details
Sepetim
üzeri kargo ücretsiz. Standart kargo ücreti

Hızlı Arama

Giriş Yapınız


veya

Facebook ile Giriş Yap Google ile Giriş Yap

Üye Değil misiniz ? Şimdi Kayıt Olun.

Şifrenizi mi unuttunuz ? Şifremi Unuttum

Şifre Sıfırlama


Şifremi hatırladım. Geri Dön

Kayıt Ol


Bir hesabınız var mı ? Giriş Yapın

Menu